המצפן

?בחנו את עצמכם: האם אתם משקיעים טובים

March 10, 2024 Season 1 Episode 29
המצפן
?בחנו את עצמכם: האם אתם משקיעים טובים
Show Notes

ברוב רובם של המקרים, הצלחה היא לא עניין של מזל או פוקס. אדם לא יוצא במקרה מהבית ו"נופלת" עליו עסקה שמסדרת אותו בחיים. הניסיון מלמד שיש כמה מאפיינים של משקיעים טובים – 11 כאלה, למעשה.

אז אתם מוזמנים לבחון את עצמכם, ובסוף - לסכם את הציון שלכם לעצמכם.
כל שאלה, שווה לכם 9 נקודות.
ובסוף, יש שאלת בונוס, שיכולה לשפר את ציונכם אפילו יותר.