המצפן

מי באמת מחליט: אנחנו או הרגשות שלנו?

February 25, 2024 Season 1 Episode 27
המצפן
מי באמת מחליט: אנחנו או הרגשות שלנו?
Show Notes

בפרק היום, אני רוצה לספר לכם על שלושה משקיעים

אריאל, איתי ויובל.

ולמה אני רוצה לספר עליהם?

כי שלושתם מאוד דומים בהרבה מאוד פרמטרים: סכום ההשקעה, אינטליגנציה, תחום העיסוק.

אבל יש ביניהם דבר אחד מאוד שונה, שיצר הבדל תהומי בתוצאות.

על מה אני מדבר? 
על אינטליגנציה רגשית, שזה בגדול יכולת או מיומנות של אדם לזהות, להעריך ולנהל את רגשותיו ואת רגשות האחר.
ומה שאני רוצה להדגים לכם, זה איך אנחנו מתמודדים עם רגשות כמו תאוות בצע ופחד, עם הרצון להצליח והחשש להיכשל, ואיך כשאנחנו במצב רוח מסוים, לא משנה מה העובדות שמראים לנו - אנחנו רואים את מה שאנחנו מרגישים.

כל זאת ועוד בפרק של השבוע