המצפן

משקיעים וזאבים: מי מנצח?

December 17, 2023 Season 1 Episode 21
משקיעים וזאבים: מי מנצח?
המצפן
More Info
המצפן
משקיעים וזאבים: מי מנצח?
Dec 17, 2023 Season 1 Episode 21

סיפור אינדיאני עתיק, מספר על הנכד שיושב ליד המדורה עם הצ'יף האינדיאני, ראש השבט.
והילד מסוקרן לדעת מה הופך אנשים להיות טובים או רעים, מוצלחים או נכשלים.
וראש השבט מספר להם על האמונה של בכל אחד, מתחולל מאבק בין שני זאבים. 

איך כל זה מתקשר לנדל״ן ואליכם המשקיעים? בדיוק על זה אנחנו מדברים בפרק הזה

Show Notes

סיפור אינדיאני עתיק, מספר על הנכד שיושב ליד המדורה עם הצ'יף האינדיאני, ראש השבט.
והילד מסוקרן לדעת מה הופך אנשים להיות טובים או רעים, מוצלחים או נכשלים.
וראש השבט מספר להם על האמונה של בכל אחד, מתחולל מאבק בין שני זאבים. 

איך כל זה מתקשר לנדל״ן ואליכם המשקיעים? בדיוק על זה אנחנו מדברים בפרק הזה