המצפן

סימולציית מסע השקעות של 20 שנה עם 2 מיליון שקל: ניסוי עם צ'אט GPT

November 19, 2023 Valore Season 1 Episode 19
סימולציית מסע השקעות של 20 שנה עם 2 מיליון שקל: ניסוי עם צ'אט GPT
המצפן
More Info
המצפן
סימולציית מסע השקעות של 20 שנה עם 2 מיליון שקל: ניסוי עם צ'אט GPT
Nov 19, 2023 Season 1 Episode 19
Valore

איך יראו החיים שלי בפנסיה בעוד 20 שנה, אם יש לי 2 מיליון שקלים להשקיע?


זו השאלה שהצגנו ל-Chat GPT, בחיפוש אחר בניית תיק השקעות מדומה.
כמובן, זה תרגיל היפותטי בלבד ולא המלצה פיננסית. בואו נראה מה קרה.

קישור לכתבה:  סימולציית מסע השקעות של 20 שנה עם 2 מיליון שקל: ניסוי עם צ'אט GPT

Show Notes

איך יראו החיים שלי בפנסיה בעוד 20 שנה, אם יש לי 2 מיליון שקלים להשקיע?


זו השאלה שהצגנו ל-Chat GPT, בחיפוש אחר בניית תיק השקעות מדומה.
כמובן, זה תרגיל היפותטי בלבד ולא המלצה פיננסית. בואו נראה מה קרה.

קישור לכתבה:  סימולציית מסע השקעות של 20 שנה עם 2 מיליון שקל: ניסוי עם צ'אט GPT